Mohala Pono ĒMohala Pono Ē / To Blossom in RighteousnessMohala Pono Ē - translated into English means To Grow and Develop in a Righteous Way

About the mele: A call to action, imploring the necessity for unity amongst nā kānaka maoli to reunify as one. As we move forward on the path to self-governance, we, nā kānaka maoli, must do so in a pono and righteous way that honors our past as we steer to the future.

In the same manner that music inspired the Hawaiian renaissance in the 1970s, Mohala Pono Ē was created to inspire Hawaiians today to reunify and move forward together towards self-determination.

ʻEo ʻEo Ea E kulaiwi nei, ʻEo ʻEo Ea O Hawaiʼi Nei - We call out to you, the native people.... Life to our Hawai‘i!

Sung by: Natalie Ai Kamau'u
Lyrics by: Brickwood Galuteria
Music: Ken Makuakane and Brickwood Galuteria
Produced by: Ken Makuakane
Translation by: Amy Kalili

Mohala Pono Ē

Eō, I Mua e Hawai’i!
Eō, ka Lāhui o Hawai’i!
Ke Ea Hawai’i Pono’ī…
Nā Pua Nani ē…
Hawai’i Loa ē….
Ke Ea Hawai’i Nei!

Eō! Eō! Ea! E kulāiwi nei…
Eō! Eō! Ke Ea o Hawai’i nei!

He hālia nā mele o ka ‘āina.
Ha’aheo nā mele no nā pua.
Aloha e nā kūpuna ē, Makualani ē,
a me nā keiki ē… Mohala Pono Ē!

Eō! Eō! Ea! E kulāiwi nei…
Eō! Eō! Ke Ea o Hawai’i nei!

He waiwai nui ka lōkahi.
Mālama kekahi i kekahi.
nā mele e Pūpūkahi ē, e holomua ē,
e ‘Onipa’a ē…Kamehameha ē.

Eō! Eō! Ea! E kulāiwi nei…
Eō! Eō! Ke Ea o Hawai’i nei!
Eō! Eō! Ea! E kulāiwi nei…
Eō! Eō! Ea! Mohala Pono Ē!

To Blossom in Righteousness

To Grow, Develop in a “Pono” way

We call to you, Hawai’i as a people and a nation, “I mua” Sovereignty/Life is ours to have, the children of this land, the life of Hawai’i.

We call out to you, the native people….
Life to our Hawai’i!

We remember the songs of our land, these songs that stir pride in the generations.
Aloha to our kupuna, our Makualani, and keiki…let us grow righteously.

We call out to you, the native people….
Life to our Hawai’i!

Unity is a precious possession, our greatest asset, the key. We must care for one another.
Our songs of unity, moving forward together, steadfast, as our Ali’i Kamehameha before us

We call out to you, the native people….
Life to our Hawai’i!
We call out to you, the native